Biografie

robinson heibel

 

nederlandse vlag

Robin van Dongen – Dr. Robinson

“Goede beats, een heftige bass, afwisselende melodieën, vette vocalen en een live drumshow!”

Robin van Dongen wordt in 1988 in Den Bosch geboren. Zijn liefde voor muziek wordt sterk aangewakkerd door de familie. Het maakt niet uit of het geluid nou van snaren of drumstokjes komt. Al snel verschuift de aandacht: eerste mixtapes worden gemaakt op bandjes met een tweedehands mixer, een discman en een stereotoren. Het plaatselijke jongerencentrum wordt ingewisseld voor cafés en later ook grotere feesten en festivals. Niet als bezoeker, maar als artiest. In 2013 ziet Dr. Robinson het levenslicht wanneer Robin voor zichzelf begint.

Inspiratie komt overal vandaan: optredens van artiesten, zenders als BBC Radio 1 en 3FM, de nummers van een nieuwe artiest, of remixen op fora. Wanneer Robin een nummer hoort, kijkt hij meteen hoe het gesampled en gecombineerd kan worden, in welke venue het moet klinken en wat een vette remix zou zijn. Vroeger waren het gabberplaten op vinyl, tegenwoordig heeft Drum & Bass een speciaal mapje op de SD-kaart.

Draaien is een manier om te communiceren met het publiek. Robin staat te springen en de hele zaal doet mee. Hij draait een plaat en er gaan handen in de lucht. Samen gaan ze voor de overtreffende trap op elk feest. Maar net zo goed voelt Dr. Robinson zich thuis in een heel andere setting. Hij verbaast graag sceptici met easy en funky chillmuziek, de minder bekende platen en nummers van voor zijn tijd.

Robin staat vooral bekend om zijn drumshow en samenwerkingen met gastmuzikanten en andere DJ’s. De afgelopen jaren heeft hij gedraaid met Ghettofunk-held Slynk in P79, met Fap Samperi aka The Captain in Studio Tilburg en met Kypsky op Jam de la Creme, Sziget Festival. Ook Paradiso, We are Electric, Solar, Paaspop, Another Culture en 7th Sunday zijn intussen afgevinkt op het To-Draai lijstje.

“Timing and feeling are everything. Timing is technisch goed draaien en op het juiste moment een plaat instarten, feeling is kunnen horen hoe de muziek in elkaar zit, of het bij elkaar past en het publiek aanvoelen en daarop anticiperen.”


engelse vlag

Robin van Dongen – Dr. Robinson

“Good beats, a heavy bass, ever-changing melodies, awesome vocals and a live drumshow!”

Robin van Dongen is born in Den Bosch, the Netherlands in 1988. His love for music gets a lot of support from the family. It doesn’t matter whether it’s the sound of guitar strings or drumsticks. Thenceforth, he focusses on: the first mix tapes are made with a secondhand mixer, a disc-man and a stereo system. The local youth centre makes way for cafes, huge parties, and festivals. Not as a visitor but as an artist. In 2013 Dr. Robinson sees the light of life when Robin starts his own business.

Inspiration comes in many forms: performances of other artists, BBC Radio 1, new releases or remixes from online communities. When Robin hears a song he immediately knows how it should be sampled and combined, in which venues it deserves to be played and how to make an amazing remix. In the old days he prefered Hardcore records, today Drum & Bass has a special place on his SD-card.

Playing records is a way to communicate with the audience. Robin is so energetic on stage, the audience gladly joins him jumping up and down. He spins a record and they put their hands in the air. Together they are creating the party. Just as easily Robin finds himself in a whole different setting. He loves to surprise people with easy and funky chill music, lesser known records and songs before his time.

Robin is famous for his drumshow and collaborations with guest musicians and other DJ’s. The past few years, he performed with Ghettofunk-hero Slynk in P79, with Fap Samperi aka The Captain in Studio Tilburg and with Kypsky on Jam de la Creme, Sziget Festival. Paradiso, We are Electric, Solar, Paaspop, Another Culture en 7th Sunday are currently crossed out on his To-Perform list.

“Timing and feeling are everything. Timing means being able to spin flawless and starting a record at the right moment of the evening, feeling means hearing the build-up of the music, understanding what to combine with the song and sensing and anticipating on the audience’s emotions.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.